Tsemenditööstus

Tsemendi tootmiseks lubjakivi kaevandamisega tegelevates mäerikastuskombinaatides kasutatakse mitmesuguseid seadmeid , mis vajavad järgmist muundurtehnikat:

  • Tsemendiahju peaajam
  • Rootorlõugpurustid
  • Haamerpurustid
  • Kuulveskid
  • Ventilaatorid

 

Materjali ja lõppprodukti transportimiseks kasutatakse konveierliine.

Ülalloetletud mehhanismide ajamid valmistatakse mitmesuguste muundurite abil nii reguleerimiseks kui ka käivitamiseks.

Arvestades, et kogu seadme jaoks on vajalik küllaltki kõrge käivitusmoment, kasutatakse kas faasirootoriga asünkroonseid mootoreid, või sageduskäivitust sagedusmuunduri abil (sünkroonsele ajamile).

Kergemate käivituste reguleerimiseks kasutatakse asünkroonseid mootoreid. Samuti teostatakse selliste mootorite käivitamist ja kiiruse reguleerimist sagedusmuundurite abil.