Firma toodang on sertifitseeritud vastavalt rahvusvaheliste standardite nõuetele ja vastab rahvusvahelistele normidele ja tehnilistele nõuetele.

Firma ESTEL pöörab suurt tähelepanu keskkonnakaitsele. Toodete projekteerimisel ja tootmisel eelistatakse keskkonnale vähemohtlikke materjale ja tehnoloogilisi protsesse.

Euroopa suurte firmade iseloomulikuks jooneks on sertifikaatide ISO 9001, 14001 ja OHSAS 18001 olemasolu. Iga standard määratleb eri tegevussfääri, mis oma komplekssuses tagavad firma sotsiaalse vastutuse kõrge taseme.

footer_logo1

27. novembril: Revali raudtee peatöökodade ehitamise lõpetamise akti allkirjastamine – tehase asutamise päev.
1870
Osalemine esimese elektrirongi tootmisel Baltikumis.
1924
Tallinna Veduriremondi Tehase moodustamine Revali raudtee peatöökodade baasil.
1945
Ettevõtte ümbernimetamine M.I.Kalinini nimeliseks Elavhõbealaldite Tehaseks. Elektrotehnika teadusliku uurimisinstituudi algus (edaspidi M.I.Kalinini nim TET TUI).
1958
Esimese elavhõbealaldite agregaadi Ignitron ИВС 300/5 tootmine.
1959
Loodi erikonstrueerimisbüroo jõupooljuhtseadiste väljatöötamiseks ja tootmiseks.
1961
Alustati jõupooljuhtseadiste ja nende baasil muundurite seeriatootmist.
1962
Seoses tootmise profiili muutmisega sai ettevõte uue nime: M.I.Kalinini nimeline Tallinna Elektrotehnika Tehas.
1967
Esimesena NSVL-s töötati välja ja toodeti sageduse türistormuundurit elektrotermiaseadmetele.
1968
ИJõupooljuhtseadmete valmistamine esimesele kuukulgurile.
1970
Muundurite väljatöötamine ja tootmise alustamine kõrgepinge elektrimootoritele.
1972
Esimeste muundurite väljatöötamine ja tootmine aviatsioonitehnika maapealsele teenindusele.
1974
Kaubamärgi „Estel“ registreerimine.
1981
Firma reorganiseerimine kontserniks „Estel“.
1994
Võit rahvusvahelisel tandril. Karlsruhe teaduslike uurimiste keskusele (Saksamaa) SMES-modulaatori väljatöötamine.
1999
Ettevõtte kvaliteedijuhtimise süsteem akrediteeriti vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO 9001:2001.
2001
Kontserni „Estel“ ühe firma ajaloolise nime taastamine – Tallinna Elektrotehnika Tehas.
2006
Lõpetati uue kaasaegse ettevõtte ehitus.
2007
Firma ümbernimetamine - Tallinna Elektrotehnika Tehas „Estel“ AS.
2012
Tootmise ohutuse juhtimise süsteem sertifitseeriti vastavalt rahvusvahelisele standardile OHSAS 18001.
2014
Мaailma võimsaim elektrilised vedurite "Ermak" ВИУ tarnimine.
2015