Kogu TET Estel poolt väljastatav toodang on välja töötatud oma konstrueerimisbüroo poolt, milles on ühendatud noorte entusiasm ja ettevõttes aastaid töötanud spetsialistide kogemus.

Image

Konstrueerimisbüroo asub tootmise ja katsejaamaga ühe katuse all. See võimaldab inseneridel osaleda vahetult seadmete monteerimisel, kontrollida tootmisprotsessi kõiki etappe ja tekkivaid probleeme kiiresti lahendada.

Tänu kõrgele kvalifikatsioonile ja selles sfääris töötamise rikkalikule kogemusele, on TET Estel konstrueerimisbüroo valmis välja töötama keerulisi unikaalsete parameetritega elektrotehnilisi seadmeid. Koostöös Tellijaga loome me seadmeid, mis täidavad vajalikke funktsioone konkreetses eraldi käsitletavas projektis.

Konstrueerimisbüroo spetsialistid osalevad mitte ainult toote väljatöötamisel, vaid samuti montaažis, seadistamisel, testimisel ja väljastatava toodangu ekspluatatsiooni andmisel. Vajadusel sõidavad nad Tellija objektile šeff-montaažiks, käivitamise seadistamiseks ja personali väljaõpetamiseks.

Anno 1870

Kas Teil on küsimusi?

Võtke meiega ühendust, vastame meeleldi!