Tiraspoli koostootmisjaam (Moldova)

210 MW võimsusega pulbrilise kivisöelektrijaama toitepumba väljatöötamine ja tarnimine.