AIP Sp.Z.o.o (Poola)

Induktsioonkütte rajatised võimsusega 210 kW ja 90 kW.